Fiets leasen
services

Leasefiets via werkgever

Alle spelregels op een rij!

Per 1 januari 2020 is de nieuwe fiscale (lease)fietsregeling van kracht. Dan kan jouw werkgever jou eenvoudig een fiets van de zaak beschikbaar stellen. Afhankelijk van hoe je het met hem regelt, is het mogelijk dat je slechts een paar euro per maand betaalt voor het gebruik van je leasefiets. En het mooie is, de leasefiets kan elke type fiets zijn; van stadsfiets tot e-bike en van racefiets tot speed pedelec. Elk type bedrijf komt voor de fietsregeling in aanmerking, dus grote BV’s of NV’s, maar ook verenigingen, stichtingen en zelfs natuurlijke personen als ZZP’ers of een VOF. De regeling is van toepassing voor werknemers in vaste dienst evenals voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Uiteindelijk bepaalt de werkgever wie een fiets van de zaak krijgt.

Historie 'fiets van de zaak'

Een fiets krijgen via je werkgever is niet nieuw. In 1995 heeft staatssecretaris Vermeend de ‘fiets van de zaak - regeling’ in het leven geroepen, ook wel het 'fietsplan' genoemd. Een prima regeling, waarbij je zelf een fiets kocht en je via jouw werkgever tot een maximum bedrag van € 749,- een belastingvoordeel kreeg. In 2015 werd echter de Werkkostenregeling (WKR) geïntroduceerd en viel de fiets van de zaak onder die WKR. Binnen de WKR bepaalt jouw werkgever niet alleen het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden maar ook welke bedragen daarvoor worden aangewend, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe vaak de aanschaf gedaan mag worden. Jouw werkgever kan zonder verdere eisen aan de fiets onbelast een nieuwe fiets vergoeden of verstrekken tot maximaal 1,2% van haar totale bruto loonsom, ook wel de 'vrije ruimte' genoemd (percentage betreft jaar 2019).

Bij het fietsplan wordt het aanschafbedrag van de fiets verrekend met het brutoloon van de werknemer.  De aanschaf kan ook verrekend worden met overuren, vakantiedagen etc. De verrekening met het brutoloon betekent dat het brutoloon van de werknemer wordt verlaagd waardoor de werknemer minder inkomstenbelasting betaalt en de werknemer uiteindelijk dus netto minder voor de fiets betaalt. De werknemer schaft via dit belastingvoordeel de fiets dus goedkoper aan dan de oorspronkelijke aanschafwaarde.

De Werkkostenregeling bestaat nog steeds, ook in 2020 kan de werkgever nog een fiets verstrekken aan de werknemer, maar deze regeling voorziet in álle werkkosten. De fiets van de zaak concurreert dus met bijvoorbeeld het kerstpakket en de bedrijfsfitness. Indien een bedrijf meer dan 1,2% van zijn totale fiscale loon besteed aan dit soort zaken dan betalen zij 80% belasting over elke extra euro (percentages hebben betrekking op het jaar 2019). Werkgevers zijn hierdoor voorzichtig geworden en bieden daardoor de mogelijkheid om een fiets fiscaal aantrekkelijk via de werkgever aan te schaffen minder aan.

Fietsregeling vanaf 2020

De (lease)fietsregeling per 1 januari 2020 pakt het wat anders aan. Een werkgever heeft nog steeds de mogelijkheid om een fiets te verstrekken of te vergoeden (WKR) maar voor wat betreft het ter beschikking stellen van een fiets door werkgever aan werknemer (leasen) wordt de regeling een stuk eenvoudiger.  Bij het ter beschikking stellen koop je als werknemer geen fiets, maar jouw werkgever least deze voor je en stelt de fiets ter beschikking aan jou als werknemer. Je krijgt de fiets dus niet; de fiets is eigendom van de werkgever. Dit betekent dat bij het uit dienst gaan de fiets moet worden teruggegeven of dat er een bedrag moet worden betaald voor overname ervan. De werkgever betaalt voor de aanschaf, verzekering en onderhoud van de leasefiets.

Deze mogelijkheid was er dus al wel maar die regeling was ook vrij complex doordat er belasting betaald moest worden over het privé-gebruik. Dit is echter lastig te registeren en de rekenmethode complex. De nieuwe maatregel per 01-01-2020 met een jaarlijkse bijtelling van 7% moet de regels vereenvoudigen.

De jaarlijkse bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets is voor jouw rekening (werknemer) en mogelijk (een deel) de maandelijkse leasekosten. En van een limiet is geen sprake, want ook een e-bike of racefiets van de zaak van duizenden euro’s valt binnen de nieuwe regeling. Wederom, uiteindelijk bepaalt de werkgever het budget van de fiets.

Een werkgever heeft vanaf 01-01-2020 dus drie mogelijkheden op het gebied van een fiets van de zaak:

1. Een fiets verstrekken (WKR), waarbij de werknemer eigenaar wordt van de fiets;

2. Een vergoeding voor een fiets geven, compleet of gedeeltelijk (WKR), waarbij de werknemer eigenaar wordt van de fiets;

3. Een fiets ter beschikking stellen, waarbij de fiets eigendom blijft van de werkgever (nieuwe fiscale regeling met 7% bijtelling per jaar).

 

Als jouw werkgever besluit een fiets aan jou als werknemer ter beschikking te stellen (optie 3), dan kan hij drie dingen doen.

1. Hij voorziet in alle leasekosten.

2. Hij betaalt een deel van de leasekosten.

3. Alle leasekosten zijn voor jouw rekening.

Doordat de fiets ter beschikking gesteld wordt valt een eventuele bijdrage van de werkgever volledig buiten de Werkkostenregeling (WKR).

Indien de werkgever kiest voor optie 1 dan blijft voor jou als werknemer de bijtelling over. Die is vastgesteld op 7% en geldt voor alle types fietsen, oftewel 7% van de consumentenadviesprijs van de leasefiets wordt jaarlijkse bij je loon opgeteld. Als je leasefiets € 2.500 ,- kost, dan bedraagt de bruto bijtelling op jaarbasis € 175,-, ofwel € 14,58 per maand. De nettokosten voor jou als werknemer is afhankelijk van de belastingschaal. Bij een voor 2020 geldend belastingtarief van 37,35% procent ben je netto € 65,20 per jaar kwijt. Dit is € 5,43 per maand. Deze 7% bijtellingsregeling is ook van toepassing als je de fiets alleen voor woon-werk verkeer gebruikt en niet privé. Dus zonder privégebruik is er ook sprake van bijtelling.

De netto bijdrage voor jou als werknemer is het laagst bij optie 1. Indien de werkgever kiest voor optie 2 of 3 dan zijn de maandelijkse kosten voor jou als werknemer hoger want dan betaal je naast de bijtelling ook (een deel van) de leasekosten.

'Cafetariaregeling'

Wil of kan je werkgever nu niet de (volledige) leasekosten dragen, dan kun je toch een fiets van de zaak krijgen. Hiervoor bestaat de zogenoemde ‘Cafetariaregeling’.  Een beetje een gek woord, maar het idee is dat je als werknemer zelf in (een deel van) het leasebedrag voorziet door tijdelijk vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Zorg dan wel dat de leaseregeling helder omschreven is, dat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor je inkomen en belastingafdracht én hoe je het regelt als je uit dienst treedt. Bovenal moet duidelijk zijn hoe lang de tijdelijke verlaging van het brutoloon duurt en hoe hoog die verlaging precies is, oftewel wat het overeengekomen leasebedrag is.

De werknemer gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon. De werkgever bepaalt hoe deze uitruil wordt verwerkt in de salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, eventuele bonus of 13e maand van de werknemer.

Leasefiets en de onbelaste kilometervergoeding

Een deel van werkend Nederland ontvangt een onbelaste kilometervergoeding voor het woon-werk verkeer. De leasefiets kan naast de onbelaste kilometervergoeding blijven bestaan. Echter alleen op de dagen dat je met je eigen auto naar het werk komt of met het openbaar vervoer, behoud je het recht op deze vergoeding. Voor de kilometers die je wegtrapt met je leasefiets geldt deze onbelaste kilometervergoeding niet meer. Voorwaarde voor de kilometervergoeding is dat je samen met je werkgever aannemelijk maakt dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar anders zijn afgelegd. Aan dat ‘aannemelijk maken’ stelt het Ministerie van Financiën geen duidelijk omschreven eisen. Enige voorwaarde is dat jouw werkgever het met zijn eigen fiscaal adviseur of belastinginspecteur regelt. Dus kom je bijvoorbeeld 2 dagen per week met de leasefiets en 3 dagen met de eigen auto naar het werk, dan mag je werkgever je voor die 3 dagen gewoon de kilometervergoeding blijven uitkeren. Zo wordt het interessanter om naast de auto ook een aantal dagen met de fiets naar het werk te gaan.

 

De (elf) spelregels van de leasefietsregeling

1. Vastgestelde forfaitaire bijtelling is 7% van de consumentenadviesprijs;

2. Werkgever gaat het leasecontract aan en stelt vervolgens de fiets ter beschikking aan werknemer;

3. Werkgever biedt de leaseregeling aan en betaalt 1) de volledige leasekosten, 2) deelt de kosten met de werknemer, of 3) faciliteert de leaseregeling kostenneutraal (en werknemer betaalt alle leasekosten zelf);

4. Eventuele leasekosten voor werknemer kunnen betaald worden door uitruil van brutoloon volgens de 'cafetariaregeling', waarbij de werknemer tijdelijk vrijwillig zijn brutoloon verlaagd;

5. De leaseregeling als geheel valt buiten de Werkkostenregeling (WKR), ongeacht of werkgever de leasekosten (deels) betaalt of alleen faciliteert;

6. Werkgever heeft wel de mogelijkheid het bijtellingsbedrag in de WKR te verwerken;

7. De maximale btw-aftrek voor de leasefiets is over een waarde van € 749,- (€ 130,-) per 36 maanden, dit dient aan het einde van het jaar door werkgever gecorrigeerd te worden in de btw-afdracht;

8. Voor de leaseregeling dient de fiets mede ter beschikking te worden gesteld voor woon-werk verkeer. Er is geen wettelijk vastgesteld minimum bepaald voor gebruik woon-werk verkeer;

9. Accessoires die deel uitmaken van de fiets, zoals een accu upgrade of kettingslot, zijn mogelijk in de lease en die worden bij de consumentenadviesprijs opgeteld. Als werknemer betaal je hiervoor bijtelling. 'Losse' accessoires, zoals regenkleding en fietstassen, tellen niet mee bij die consumentenadviesprijs waarover bijtelling wordt gerekend. Daarvoor gelden de normale loonheffingsregels en deze vormen dus gewoon loon. De werkgever kan er ook voor kiezen om het loonbestanddeel onder de eindheffingsregel te betrekken. Deze 'losse' accessoires worden wel meeberekend in het leasebedrag maar je betaalt hiervoor dus geen bijtelling. Ook voor onderhoudsbeurten en servicepakketten betaalt een werknemer geen bijtelling;

10. De leasefiets kan gecombineerd worden met de leaseauto, OV-kaart en/of mobiliteitsbudget, maar ook met bijvoorbeeld een privé-auto;

11. Werkgever bepaalt in overleg met werknemer de duur van de terbeschikkingstelling en de voorwaarden hieromtrent, zoals eventuele service, onderhoud en verzekering.

 

Leasepartners Goossens Velp

In onze fietsenwinkel kon je al terecht voor de gebruikelijke 'fiets van de zaak' regeling indien jij een fiets kreeg van je werkgever of als deze door de werkgever (deels) aan jou werd vergoed. Denk hierbij aan fietsplannen van organisaties als Nationale Fiets Projecten (NFP) of Bedrijfsfietsen Nederland (BFN). Of gewoon een 'eigen' fietsplan van jouw werkgever.

Doet jouw werkgever vanaf januari 2020 mee aan de nieuwe leasefietsregeling waarbij er dus een fiets aan jou ter beschikking wordt gesteld? Ook dan kan je voortaan bij Goossens Velp een fiets uitzoeken! Je hebt daarbij vrije keuze in het type fiets én in het merk (vanaf waarde € 499,- adviesprijs). Wij werken voor de afwikkeling van het leaseproces samen met:

Lease a Bike

Lease a Bike biedt gemakkelijke fietslease aan en is sinds 2015 al actief in Duitsland. Zij zijn dus zeer ervaren in de fietslease markt.

Zij regelen eigenlijk het gehele leaseproces van A tot Z via simpele digitale stappen en nemen de hele papierwinkel uit handen voor werkgever en werknemer. De werkgever kan werknemers met 1 klik op de knop toestemming geven voor het leasen van een fiets waarna de werknemer een nieuwe fiets in onze fietsenwinkel kan uitzoeken. Deze kan voorzien zijn van een uitgebreid servicepakket voor onderhoud, reparatie, pechhulp en verzekering. Zodra de fiets in gebruik is genomen, ontvangt de werkgever maandelijks alle benodigde informatie voor de salarisadministratie voor een eenvoudige verwerking van de betaling van de leasecontracten.

Waarom Lease a Bike?

 • Ervaring en kennis in de fietslease markt;

 • Volledig geautomatiseerd online platform;

 • Altijd volledig; zij ontzorgen het leaseproces voor werknemer en werkgever.

Voordelen werknemer:

 • Vrije keuze in merk en type fiets;

 • Fiscaal voordeel tot wel 40% t.o.v. koop;

 • All-in-service, onderhoud en verzekering;

 • Optie tot koop na 36 maanden (overname voor circa 15%, afhankelijk van de staat van de fiets);

 • Vast laag maandtarief via brutoloon.

Voordelen werkgever:

 • Goed voor duurzaam imago;

 • Meer vitale en fitte werknemers;

 • Mooie secundaire arbeidsvoorwaarde;

 • Besparing op auto- en parkeerkosten;

 • Hoeft de werkgever niets te kosten.

Bereken hier direct je maandelijkse leasekosten bij Lease a Bike.

 
DeLeaseWinkel

DeLeaseWinkel is een merkonafhankelijke intermediair op het gebied van auto- en fietsleaseproducten, gevestigd in Capelle aan den IJssel. In 2007 is DeLeaseWinkel opgericht, in eerste instantie gericht op leaseauto's. Uit voorliefde voor de wielersport zette DeLeaseWinkel in 2010 als subsponsor de eerste stappen richting de tweewielerbranche. In 2011 startte DeLeaseWinkel met een volwaardige wielerploeg en kwam hierdoor in aanraking met fietsfabrikanten en rijwielspecialisten om vervolgens eind 2013 ook een leaseplatform voor fietsen te beginnen. Door de opgedane kennis en ervaring in de automobielbranche was deze gemakkelijk door te trekken naar de tweewielerbranche.

DeLeaseWinkel biedt 3 verschillende vormen van financiering en leasen voor fietsen:

1. Fiets Privé Plan: hierbij ben je gelijk eigenaar van de fiets en betaal je gedurende de looptijd het geleende bedrag van de fiets terug. Je mag extra aflossen waardoor je minder rente betaalt. Een Fiets Privé Plan is in principe alleen als particulier af te sluiten. Voor een verzekering en onderhoud dien je zelf zorg te dragen. Het gaat hier dus om een krediet en is te vergelijken met het kopen op afbetaling. Let op, geld lenen kost geld!

2. Fiets Privé Lease: hierbij betaal je alleen voor gebruik en ben je geen eigenaar. Aan het einde van het contract kan je de fiets overnemen of inleveren en een nieuw contract aangaan. Voor Fiets Privé Lease geldt dat alles inclusief is; dit geldt voor de aanschaf van de fiets, de rente, de afschrijving, het onderhoud, de verzekering en de pechhulp. Let op! Bij off-road fietsen zoals mountainbikes en racefietsen is het onderhoud uitgesloten. Fiets Privé Lease is in principe alleen als particulier af te sluiten.

3. Zakelijke Full Service Lease: dit is te vergelijken met het Fiets Privé Lease, want hiervoor gelden dezelfde regels echter valt hier zakelijk de BTW te verrekenen. Dit is dus een regeling voor bedrijven en dus voor jouw werkgever.

De werkgever heeft hierbij 2 mogelijkheden:

1) fietsen leasen die uitsluitend worden gebruikt als bedrijfsmiddel en waarmee privé niet mag worden gereden;

of

2) de werkgever stelt de fiets ter beschikking aan de werknemer en die mag de fiets onbeperkt gebruiken tegen een bijtelling van 7% per 01-01-2020.

Bij optie 2 gaat het dus om fietslease via de werkgever waarbij je de ter beschikking gestelde fiets zowel zakelijk voor woon-werk als privé kan gebruiken met een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets vanaf 1 januari 2020. 

Benieuwd hoe dit bij DeLeaseWinkel in zijn werk gaat? Zij hebben een handige leasewijzer opgesteld, o.a. voor als je een fiets wil leasen via je werkgever. Kijk hier voor meer informatie over deze optie bij DeLeaseWinkel in hun leasewijzer.

Leasefiets - Friesland Lease

Leasefiets gelooft in samen meer gezonde kilometers en is altijd bezig met het vervoer van morgen, met de vraag hoe we onze aarde, ons milieu en onszelf gezond houden. De fiets is wat hen betreft hét antwoord. Daarom maken zij e-bikes, bezorgfietsen en deelfietsen bereikbaar voor zowel zakelijk als particulier gebruik. Leasefiets is een onderdeel van Friesland Lease en daar kan je - net zoals bij de DeLeaseWinkel - zowel zakelijke als privé een fiets leasen.

Friesland Lease is innovatief, duurzaam en ondernemend. Zo zijn zij met Leasefiets de allereerste leasemaatschappij die ook fietsabonnementen aanbiedt, namelijk al sinds 2012. Bij Friesland Lease vinden ze dat mobiliteit altijd maatwerk is. Daarom bieden zij ondernemers, bedrijven, particulieren en verenigingen altijd een passende lease-oplossing. Voor een vast laag bedrag per maand, inclusief alle service. Zo helpen zij Nederland vitaal en duurzaam van a naar b!

Zo werkt Leasefiets

 • Fietsen voor een vast laag bedrag per maand;

 • Zij regelen onderhoud, verzekering én pechhulp;

 • Leasecontracten met diverse looptijden;

 • Een gevarieerd en ruim aanbod aan leasefietsen; van stadsfiets tot high-speed elektrische fietsen, van merken zoals Giant en Cortina. Heb jij een fiets op het oog die je wilt leasen maar staat deze (nog) niet in hun aanbod? Geen probleem, want voor elk merk of model kan je vrijblijvend een offerte aanvragen bij Leasefiets;

 • Fiscaalvriendelijke lease-oplossingen;

 • Leasen zoals jij dat wilt: Privé Leasefiets of zakelijk door een fietsabonnement via jouw werkgever.

"Take it easy, get a leasy!"

Begin 2020 is het merk Cortina een samenwerking aangegaan met Friesland Lease. Het merk wil jou als consument bewust maken van het gemak, de zekerheid en de voordelen van het leasen van een Cortina e-bike en is daarom een eigen campagne gestart met de slogan "Take it easy, get a leasy". Cortina heeft een ruime collectie e-bikes en biedt jou de mogelijkheid om via hun website een Cortina leasefiets uit te zoeken of bij een Cortina dealer in de winkel. Goossens Velp is officieel dealer van het merk Cortina. Als je online een Cortina leasefiets hebt uitgezocht, dan kan je onze winkel als afleverpunt kiezen. Wij zorgen dat de Cortina elektrische fiets rijklaar wordt gemaakt. Uiteraard kan je ook onze fietsenwinkel bezoeken voor advies over een Cortina e-bike en bij ons een leasefiets uitzoeken. Deze campagne van Cortina is gericht op het privé leasen van een fiets. Bij het leasecontract is niet alleen een gloednieuwe fiets inbegrepen maar ook een onderhoudscontract plus verzekering. Zo kan jij makkelijk de weg op met een gave elektrische fiets van Cortina zonder zorgen over onverwachte kosten!

 

Leasefiets aangeschaft en dan?

Ook voor service, onderhoud, reparatie, schade en diefstal voor, aan en van je leasefiets kan je bij ons terecht. De afwikkeling hiervan gaat, net zoals de aanschaf van de leasefiets, heel eenvoudig via een online platform. Wat de mogelijkheden hierin zijn qua vergoedingen ed. is afhankelijk van het budget van het pakket waarvoor jouw werkgever (of jijzelf bij privé lease) heeft gekozen. Wij vragen de gewenste handeling(en) aan (na controle budget) en na goedkeuring voeren wij deze uit. De uitgevoerde werkzaamheden krijgen wij vervolgens weer vergoed van de leasemaatschappij waarmee jouw werkgever (of jij) het leasecontract voor jouw fiets heeft afgesloten.

Zodra de fiets in gebruik is genomen, ontvangt de werkgever maandelijks alle benodigde informatie voor de salarisadministratie voor een eenvoudige verwerking van de betaling van de leasecontracten.

Eenvoudig een fiets leasen? Ook daarvoor kan je dus bij Goossens Velp terecht! 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina. In die zin dat bovenstaande informatie is gebaseerd op de situatie van eind 2019. Wetten en regels kunnen echter veranderen in de loop van de tijd.