Contact Goossens fietsenwinkel Velp elektrische fietsen Veluwe
Contact Goossens fietsenwinkel Velp mountainbiken Posbank
Contact Goossens fietsenwinkel Velp racefietsen Posbank
Contact Goossens fietsenwinkel Velp racefietsen Veluwe
Contact Goossens fietsenwinkel Velp elektrische fietsen Veluwezoom
Contact Goossens fietsenwinkel Velp racefietsen Veluwezoom
Contact Goossens fietsenwinkel Velp wielrennen Posbank
Contact Goossens fietsenwinkel Velp wielrennen Veluwe
Contact Goossens fietsenwinkel Velp wielrennen Veluwezoom
Contact Goossens fietsenwinkel Velp elektrische fietsen Posbank
Contact

Privacyverklaring

Goossens Tweewielers Velp V.O.F., gevestigd aan de Nordlaan nr. 32 (6881 RN)  te  Velp Gld.,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij  heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen en/of opmerkingen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Contactgegevens:

Goossens Tweewielers Velp
Nordlaan 32
6881 RN Velp Gld.
info@goossensvelp.nl
026 - 362 00 01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN bankrekeningnummer
Lichaamsmaten (bij uitvoeren fietsmeting)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch, via het contactformulier op onze website of tijdens uw bezoek aan onze winkel aan de Nordlaan 32 in Velp Gld.
Persoonsgegevens (oud-)medewerkers en sollicitanten

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goossensvelp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te kunnen bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen en diensten af te leveren

Verzending van (maandelijkse) nieuwsbrief per e-mail met nieuws, tips, activiteiten en aanbiedingen die betrekking hebben op onze goederen en diensten na inschrijving via onze website middels een dubbele opt-in.

Verzending van flyer per post (PostNL) met activiteiten en/of acties die betrekking hebben op onze goederen en diensten naar klanten die met hun adres in ons kassasysteem opgenomen zijn na aankoop van goederen of gebruikmaking van onze diensten

Camerabeveiliging ter voorkoming van diefstal, het kunnen onderzoeken van incidenten en beschermen van werknemers en bezoekers; de camera's zijn zichtbaar en de plaatsing is aangekondigd bij de ingang van de winkel

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Daarnaast persoonsgegevens van (oud-)medewerkers om bijvoorbeeld het salaris te betalen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Goossens Tweewielers Velp V.O.F.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Vendit

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. maakt bij levering van goederen en diensten gebruik van het kassacomputersysteem van Vendit. Hosting van het kassasysteem is in de dataserver van Vendit. Als u gebruik maakt van onze diensten en/of als wij goederen aan u leveren dan worden deze vaak op uw naam geregistreerd in ons kassasysteem inclusief vermelding van minimaal uw adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast eventueel ook uw geslacht en e-mailadres. Het e-mailadres in dit kassasysteem wordt uitsluitend gebruikt voor het op uw verzoek digitaal verzenden van bijvoorbeeld een order of factuur. Indien u bij aankoop van een fiets een fietsverzekering bij ENRA Verzekeringen via ons afsluit dan registreren wij ook uw IBAN nummer in het kassasysteem. Dit in verband met een machtiging tot automatische incasso van de verzekeringspremie. Al deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen op uw klantkaart in het kassasysteem en is bedoeld om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afwikkelen van garantiezaken. Daarnaast maken wij gebruik van het adressenbestand van het kassasysteem voor het persoonlijk per post verzenden van onze flyer, circa tweemaal per jaar, ter aankondiging van onze activiteiten en acties. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen (zie het artikel "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen" hier onder aan).

Your Hosting

De e-mail van Goossens Tweewielers Velp V.O.F. wordt gehost bij Your Hosting. Als u per e-mail contact opneemt dan worden de betreffende e-mails opgeslagen op de server van Your Hosting voor maximaal twee jaar, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

MailChimp

De nieuwsbrieven van Goossens Tweewielers Velp V.O.F. worden verzonden met MailChimp. U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief via een dubbele opt-in: u vult uw e-mailadres in op onze website waarna u de inschrijving nogmaals dient te bevestigen door een klik op een unieke link in een activatiemail die naar uw e-mailadres is verzonden. Op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor onbepaalde tijd opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Door het gebruik van MailChimp worden de e-mailadressen buiten de EU gebracht. MailChimp is echter gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield en op basis hiervan is het toegestaan persoonsgegevens met MailChimp te delen.  

JDI

De website en back-ups van Goossens Tweewielers Velp V.O.F. worden gehost bij JDI. Als u via het contactformulier op de website contact opneemt dan worden de betreffende contactformulieren opgeslagen op de server van JDI voor maximaal twee jaar, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

MyParcel

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. maakt voor de verzending van postpakketten gebruik van de diensten van MyParcel. Als u bij ons gekochte goederen bij u thuis wilt laten bezorgen dan registreren wij uw naam en adresgegevens in ons online account bij MyParcel. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in het adresboek van ons online account bij MyParcel. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen (zie het artikel "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen" hier onder aan).

ENRA Verzekeringen

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. werkt samen met verzekeringsmaatschappij ENRA Verzekeringen. Naast het aanvragen van een fietsverzekering in ons kassacomputersysteem kunnen wij ook in ons online dealerportal van ENRA Verzekeringen een fietsverzekering voor uw fiets aanvragen. Wij registreren dan uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN nummer. De gegevens worden opgeslagen op de server van ENRA Verzekeringen.  Dit online dealerportal systeem gebruiken wij ook indien wij een schade aan een verzekerde fiets melden bij ENRA Verzekeringen. ENRA Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij zij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Fietsplan

Goossens Tweewielers Velp V.O.F.  neemt deel aan fietsplannen via tussenorganisaties als Nationale Fiets Projecten (NFP)/Fiscfree en Bedrijfsfietsen Nederland. Om de levering van een fiets via deze fietsplannen te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens in ons kassasysteem en wisselen deze uit met de betreffende tussenorganisaties in verband met de financiële afwikkeling. Het gaat om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam werkgever en fietsgegevens. Bij Bedrijfsfietsen Nederland verloopt de uitwisseling op papier. Bij NFP/Fiscfree wordt er met een online applicatie gewerkt welke is beveiligd met een wachtwoord. De gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld tenzij wij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Cyclefit fietsmeting

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. verricht in uw opdracht ook statische fietsmetingen. Wij werken met het fietsmeetsysteem van Cyclefit. Hiervoor worden in het softwaresysteem van Cyclefit uw persoonsgegevens, zoals naam en adresgegevens, geslacht en e-mailadres, ingevoerd. Tevens de vereiste opgemeten lichaamsmaten, uw fietsniveau en gegevens die betrekking hebben op (de onderdelen en accessoires van) de fiets. Hierna berekent het systeem een persoonlijk advies voor de afstelling van de fiets. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in het systeem van Cyclefit. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen (zie het artikel "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen" hier onder aan). Daarnaast is het mogelijk de meting niet op naam maar uitsluitend op geslacht in het Cyclefitsysteem te laten registreren via de zogenaamde Quick Start. De gegevens zijn in een later stadium dan echter niet meer oproepbaar. Het geslacht is van belang vanwege de invloed op de uitkomst van het algoritme.

Cameratoezicht winkel

De beeldgegevens die de aangekondigde en zichtbare camera's verzamelen tijdens een bezoek aan de winkel van Goossens Tweewielers Velp V.O.F. worden voor maximaal vier weken bewaard, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Als er een incident zoals winkeldiefstal is vastgelegd dan worden de beelden bewaard tot dit incident volledig is afgehandeld.

Winactie/verloting en overige

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. organiseert in de winkel enkele keren per jaar een winactie of verloting voor klanten. Als u hieraan deelneemt dan vult u een papieren formulier in met daarbij ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen als u de winnaar bent. Van de prijsuitreiking wordt een foto gemaakt, welke vervolgens op onze website, op onze social media pagina's en in onze digitale nieuwsbrief wordt geplaatst voor onbepaalde tijd met vermelding van uw naam. Na afloop van de actie wordt het ingevulde papieren formulier zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na sluitingsdatum vernietigd. Hetzelfde geldt voor overige formulieren waarop gegevens staan die u actief aan ons verstrekt en waarvan de er aan gekoppelde dienstverlening volledig is afgehandeld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Goossens Tweewielers Velp V.O.F.  is hoofdsponsor van fietsvereniging WV RETO te Arnhem en verzorgt de distributie van de clubkleding als onderdeel van het sponsorcontract. De winkel fungeert als uitleverpunt van bestelde en voorradige clubkleding.  De vereniging geeft hiervoor uitsluitend voor- en achternaam van een (nieuw) lid aan ons door; per mail en - via de kledingleverancier - op papier in de vorm van een bestellijst met de kledingstukken die het betreffende lid via de webshop van WV RETO heeft besteld. Bij afname uit de voorraad in onze winkel gaat het om een door het lid ondertekende papieren eenmalige machtiging met NAW-gegevens, IBAN, datum en handtekening. De bestellijst wordt door ons bewaard totdat de bestellingen door de leden zijn afgehaald. De ingevulde papieren eenmalige machtigingen worden in een afgesloten lade bewaard totdat deze zijn afgehaald door de penningmeester van WV RETO. De persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om de bestellingen te kunnen uitleveren, het voorraadoverzicht bij te werken en om bij eventuele vragen contact op te nemen over de afgenomen artikelen. WV RETO verzorgt de incassering.

Tot slot kunnen wij - na uw toestemming - uw persoonsgegevens verwerken bij het aanvragen van verlenging van de standaard garantietermijn of van levenslange garantie op een bij ons gekochte nieuwe fiets via de website van een fietsleverancier die dit aanbiedt. U heeft echter ook de mogelijkheid dit zelf (thuis) aan te vragen, zonder onze tussenkomst.

Persoonsgegevens (oud-)medewerkers en sollicitanten

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. bewaart de persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten voor langere tijd maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld tenzij wij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goossens Tweewielers Velp V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@goossensvelp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Goossens Tweewielers Velp V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goossens Tweewielers Velp V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij bijvoorbeeld bij onze website gebruik van een beveiligde verbinding door middel van een SSL certificaat (https). Dit zie je aan het symbool van een gesloten slot in de statusbalk van je browser. Denk tevens aan het gebruik van een antivirus en firewall programma, beveiliging met wachtwoorden (waar mogelijk met tweestapsverificatie), vergrendeling van apparaten met wachtwoorden en het versnipperen van papieren documenten met persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@goossensvelp.nl.